Nieuwsupdates

Update oktober 2017

De jongste tijd werd er intensief  verder gewerkt waardoor er een aantal zones af zijn . Gestaag zien we het einde der werken naderen.

Binnenin het gebouw zijn er reeds grote veranderingen gebeurt qua afwerking op het gelijkvloers en men kan nu al spreken over een transfiguratie.

Ook de kunstcreaties zijn al op verschillende plaatsen aangebracht en dragen bij tot de esthetiek van het gebouw , die al op zichzelf  oogverblindend is.

Het parkeergebouw is zo goed als af  en kan binnenkort dienst doen tot het opnemen van +/- 700 voertuigen. De wegen die ertoe leiden dat de wagens op een vlotte manier kunnen aan en  afrijden zijn in volle aanleg.

Het keuken & dialysegebouw zit ook reeds in zijn afwerkingsfase . De architectuur van dit gebouw is dan ook volledig complementair met de hoofdbouw.

 

Update september 2017

Het keuken en dialyse gebouw wordt bij deze update special in de kijker geplaatst.

Dialyse en keuken worden immers gehuisvest in een afzonderlijk gebouw dat via een ondergrondse tunnel met het ziekenhuis verbonden wordt.

Op het onderste niveau (half ondergronds ) zal zich de keuken bevinden die de bereidingen voor beide ziekenhuiscampussen en de woonzorgcentra van vzw De Lindeboom zal klaarmaken . Op dit niveau zullen de nodige compartimenten voorzien zijn zoals bereidingsruimte , koelcellen , koude keuken , berging droge voeding , portioneringsruimte , warme keuken , afwasruimtes , enz…..

Op de gelijkvloerse verdieping  zal het dialysecentrum zich bevinden. Personen die hier frequent hun behandeling krijgen zullen daar in een aangename sfeer verblijven met een riant zicht op een mooie groene omgeving .

 

Update maand juli 2017

In en rondom de nieuwbouw zijn er reeds grote veranderingen gebeurd.

Bijna alle ondergrondse leidingen zijn geplaatst, waardoor de omgevingswerken volop verder kunnen uitgevoerd worden.

In het keuken en dialysegebouw is men volop de technieken aan het plaatsen en kan de appratuur voor de keuken gemonteerd worden.

Aan het parkeergebouw legt men de laatste hand aan de betonnen trap en  liftkoker.

De passerelle krijgt nu de buitenbekleding.

Update april 2017

ondertussen zijn de ruwbouwwerken aan het keuken & dialyse in een laatste fase . De plaatsing van het raamwerk is men nu aan het uitvoeren

In het hoofdgebouw is er op ieder niveau veel activiteit, door het schematisch volgen van het werkzaamheden zitten we op het 3° niveau al aan de plaatsing van het vast meubilair in de kamers , de raam – deurafwerking van de consultatieruimtes van de dokters . De glazen compartimenteringsruimtes op de verpleegposten ……… enz .

De compartimentering van het O.K. is beeïndigd en daar is men vollop bezig met het aanbrengen van technieken .

Op het gelijkvloerse niveau is eveneens de compartimentering aan het keukengedeelte beeïndigd en is men gestart met het aanbrengen van technieken.

In de kelder is men bezig met  nog een aantal pleisterwerken uitgevoerd , de plaatsing van houten spanten in de stille ruimte , het monteren van leidingen in de afdeling radiologie ……. enz

Het parkeergebouw krijgt wat betreft betonwerken the final hand en start men weldra met de afwerkingslaag op de daartoe bestemde rijgedeeltes .

Bij het perceel omgevingsaanleg zijn er al heel wat  werken uitgevoerd, graafwerken voor leidingen  , grondnivelleringen in iedere zone …. enz .

 

Foto’s maart 2017 Gevels en omgevingsaanleg

Ondertussen gaan de omgevingswerken gestaag verder en neemt de weginfrastructuur zijn positie in op het terrein.

De aanleg van het terrein rondom de hoofdbouw , keuken & dialysegebouw en het energiegebouw zal maken dat het geheel naadloos aansluit op de omliggende gronden. Dit laat toe om een wandeling op het terrein u een aangenaam gevoel te geven en om zo de fascinerende architectuur te bewonderen.

Update maart 2017

Voor deze update richten we ons hier specifiek op het keuken en dialysegebouw die in volle opbouw zijn gang gaat.

Zoals eerder gemeld is dit een gebouw die losstaat van de hoofdbouw maar wel een ondergrondse tunnel verbinding heeft.

Het gebouw bezit een ondergronds gedeelte en een gelijkvloers.

In het ondergronds gedeelte zit een volledige keuken (koude en warme) met de daarbij horende opslagruimtes (diepvriescellen – koelcellen) leveringsplaatsen berging van droge voeding – portioneringsruimtes – industriële afwasruimtes- technische lokalen – onderhoudslokalen – ruimte voor afvaltanks .

Op het gelijkvloers komt het dialysecentrum met verschillende boxen – verpleegpost – onderzoeksruimtes- consultatie , enz

Update januari 2017

Geleidelijk maar persistent gaan de werken verder in 2017 .

Het keuken en dialysegebouw gaat op een hoog tempo vooruit , alsook het parkeergebouw en de technieken binnenin het hoofdgebouw.

Ondertussen is men begonnen aan het plaatsen van de andere liften en is de afwerking al een tijdje aan de gang in bepaalde partities op de vleugel afdelingen.

De afwerkingsbehuizing rondom de zenitale verlichting van het therapiebad  buiten werd ook reeds geplaatst en geven in overeenstemming met de kleurfragmenten van de architecturale gevels een eigen toets.

De omgevingswerken zijn ook volop aan de gang

AZ Zeno Nieuwbouw Passerelle

Hierbij staan er een aantal nieuwe foto’s van de passerelle ( volg de werf op de voet)

Deze verbindingsspiraal  zorgt voor een oogstrelend element in de open ruimte van het gebouw.

Aan de binnenzijde van de passerelle werden er de glaspanelen aangebracht , de andere zijden zullen voorzien worden van  zilverkleurig glanzende afwerkingspanelen .

 

 

 

update december 2016

Al een tijd is men druk bezig aan het bouwen van het keuken en dialyse gebouw met daarop aansluitend de ondergrondse verbindingstunnel tussen beide gebouwen.

Bij het parkeergebouw werd het afdek van de bovenste deel reeds gegoten en zijn de technische ruimtes reeds gebouwd.

De onderlaag van het wegdek voor de secundaire weg is reeds bestaand , deze weg zal zorgen voor een vlotte verbinding tussen de verschillende gebouwen op het terrein.

De aanleg van de omgeving (vijvers) rondom de gebouwen zijn ook gestart .

In het gebouw is men nog steeds druk bezig met de verschillende percelen : electriciteit , water , HVAC ,maar ook afwerking van de kamers is gestart.

De dubbele gevel is buiten de zones van de bouwliften volledig afgewerkt.

upgrade b Oktober 2016

Het  keuken & dialyse gebouw palend aan het hoofdgebouw is opgestart , graafwerken werden reeds uitgevoerd ,de betonvloer is bijna gegoten de wapening in het beton zorgt voor een monoliet geheel .

De tunnel die onderling de verbinding maakt tussen de hoofdbouw en het keuken en Dialysegebouw is reeds uitgegraven .

In het hoofdgebouw is het gestaag verder doen met het aanbrengen van allerhande leidingen .

Ook is men reeds begonnen met het aanleggen van de omgeving rondom de gebouwen die er zal voor zorgen dat het gebouw in de omgeving een groter accent zal krijgen .

De werken aan het parkeergebouw gaan volop verder , kolommen en  wanden zijn er aangebracht om het 2°niveau te kunnen plaatsen .

De laatste puzzelstukjes van de dubbele gevel krijgen hun juiste plaats in het geheel  en zorgen voor het uniek uitzicht !

Update Juli 2016

De voorbije tijd is rondom de nieuwbouw intens gewerkt op het BEO veld om de 250 boringen die er werden aangebracht te beëindigen .

 

Ondertussen gaat het plaatsen van de binnenwanden onverminderd voort in synchronie met het plaatsen van de HVAC installatie , de bekabeling voor elektriciteit , data enz….., de leidingen voor toevoer en afvoer van het sanitair gedeelte.

 

Onlangs is men gestart met de opbouw van de basisconstructie van de passerelle , een zeer minutieus werk die heel wat vakkennis behoefd .

 

Na het bouwverlof zal men starten met de bouw van het keuken en dialyse gebouw die pal naast het ziekenhuis zal komen te liggen.

Update Mei 2016

 

Langs de buitenzijde lijkt het misschien rustig maar niets is minder waar.

 

Op het terrein gelegen voor het ziekenhuis werd gestart met de boringen voor de aanleg van het BEO-veld. Twee kranen zorgen ervoor dat er per dag 6 boringen van 100m diep kunnen plaatsvinden.

 

De aanbesteding voor het keuken- en dialysegebouw is bijna rond. De inschrijvers dienden hun dossiers in. Deze worden nu nagekeken door het architectenteam waarna de gunning zal plaatsvinden.

 

Daarnaast werd ook het dossier omgevingsaanleg gepubliceerd en worden ook deze inschrijvingen nagezien. De omgevingsaanleg zou starten in september 2016.

 

Binnenin werden ondertussen enkele modelkamers ingericht. Aan de hand van deze kamers worden verschillende zaken geëvalueerd en worden er keuzes gemaakt : vloertype, kleuren, deurklinken, hoogtes van schakelaars, kraantype enz…

 

Binnenkort wordt ook gestart met de plaatsing van de passerelle. Dit is een verbinding in de centrale patio tussen het gelijkvloers en de kelderverdieping. De passerelle zal bestaan uit een glazen wand en 3 wanden in roestvrij staal. De studies en fabricatie zijn reeds langer aan de gang maar binnenkort worden de onderdelen dus op de werf verwacht.

Update maart 2016

Reeds enkele maanden wordt er hard gewerkt in het gebouw om het gebouw ook binnenin in te richten als een ziekenhuis. Het plaatsen van pleisterwerk, chappe, binnenwanden, leidingen voor verwarming, ventilatie en sanitair is volop in uitvoering. Maar niet enkel binnenin wordt er naarstig verder gewerkt.

Zo loopt het plaatsen van de dubbele gevel op kruissnelheid. Vleugel per vleugel worden de frames opgehangen waarin dan het glas geplaatst wordt. Hiermee zal het definitieve aanzicht van het gebouw steeds duidelijker worden.

Ook de bouw van het parkeergebouw en het onderliggend BEO-veld maakt vorderingen. De funderingen werden geplaatst. Half maart wordt gestart met de 250 boringen voor het BEO-veld. Dit zal toelaten om warmte en koude uit de grond te halen.

Naast het ziekenhuis zal een bijkomend gebouw worden opgericht waar de keuken en de dialyse hun onderdak zullen krijgen. Het dossier werd recent gepubliceerd ter aanbesteding.

Update september 2015

In de maand september gaan de afwerking en de technieken van start. Zo zal het gebouw straks binnenin snel veranderen : elektriciteit, HVAC, medische gassen, buizenpost, liften, wanden, vloeren, vast meubilair,… zullen geplaatst worden.

Daarnaast werkt AZ Zeno ook nauw samen met AGSO. In voorbereiding op de aanleg van de rotonde ter hoogte van het kruispunt Natiënlaan/Kalvekeetdijk wordt het pompstation op dit kruispunt verplaats naar de campus van AZ Zeno. Deze werken zouden aanvatten in oktober.

Update augustus 2015

De ruwbouw loopt op zijn einde en zou volledig klaar zijn tegen 1 september 2015. Daarna kunnen de verschillende technieken (elektriciteit, HVAC, sanitair, liften, e.a.) en binnenafwerking van start gaan in de loop van de maand september.

De plaatsing van de beglazing van de dubbele gevel start na het voleindigen van de gesloten ruwbouw (september).

Ondertussen werd ook het perceel BEO-veld en parkeergebouw toegewezen. Deze werken zullen aanvangen op 1 oktober 2015.

De afwerking binnen en de aanleg van de buitenomgeving zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen.

Voor een korte reportage over de nieuwbouw klik hier.

 

Update februari 2015

Het gebouw heeft nu ongeveer zijn definitief bouwvolume bereikt.  De afwerkingsactiviteiten van de ‘gesloten ruwbouw’ volgen elkaar nu heel snel op. Dakbedekking, buitenschrijnwerk, gevelmetselwerken, buitenbepleistering,… zijn nu aan de orde. In de gevel worden momenteel de houten ramen gemonteerd. De gevelafwerking met o.a. de dubbele gevelconstructie wordt volop aangebracht. Alles wordt in gereedheid gebracht om de aannemers voor de technieken en de binnenafwerkingen deze zomer vlot te kunnen laten starten. Het gebouw dat nu reeds een baken is in het landschap krijgt nu zijn definitieve aankleding buiten en binnen.

Update januari 2015

Het hoogste punt van de nieuwbouw werd bereikt in december (de technische ruimte op het dak). Daarnaast heeft ook vleugel D zijn totale hoogte bereikt. Enkel vleugel B baant zich dus nog een weg naar de top. Ondertussen worden ook de voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van de beglaasde dubbele gevel. In de loop van februari wordt gestart met het plaatsen van de eerste gevelelementen. Wil je op de hoogte blijven van alle updates? Schrijf je dan hier in.

Oktober 2014 : van 5 naar 3

Van de 5 grote torenkranen die oorspronkelijk de werf sierden zijn er nu nog 3 over.  Vleugel A en C hebben dan ook hun 3 verdiepingen bereikt en zijn van de stellingen ontdaan.

Terwijl vleugel D wordt opgetrokken (reeds 2e verdieping) wordt ook de onderzijde van de wolk van vleugel D geïsoleerd.

Daarnaast worden ook de ramen in de patio’s geplaatst. Sommige ramen kregen een kleurtje, eigen aan de patio.

September 2014: Volop actie

De ruwbouwwerken schieten bijzonder goed op. Sinds kort telt de werf zelfs al 1 torenkraan minder.
Reeds 2 vleugels werden ontdaan van de stellingen. Elk van deze vleugels wordt ondersteund door 3 kolomkorven.
Ondertussen werd ook een aanbesteding van het energiegebouw afgerond.

Bekijk de foto’s van september hier.

Juli 2014: De zwevende wolk zweeft echt!

De aandacht ging de laatste tijd uit naar het optrekken van de vleugels. Zo wordt van vleugel A reeds de 3e verdieping geplaatst en van vleugel C de 2e. Echter speelde er zich terzelfdertijd onder vleugel A nog een ander werk af… De onderzijde van de wolk werd geïsoleerd en bepleisterd. Door het verwijderen van de stelling, die reeds een jaar lang de vleugel A omarmde, wordt de zwevende wolk onthult.

Met deze mooie stand van zaken neemt de werf dan ook welverdiend verlof voor enkele weken.

Mei 2014: Zwevende wolk

De dragende betonstructuur voor de wolk van vleugel A werd enkele weken geleden nagespannen en de bekisting werd weggehaald. Hierdoor wordt de vorm van de zwevende wolk alsmaar meer zichtbaar. Binnen enkele weken volgt vleugel C met naspannen en ontkisten. Rond de centrale patio worden de kolommen geplaatst op de 1e verdieping. Naast de bouw die, ondanks de toch wel complexe structuur, vlot vooruit gaat wordt ook “achter de schermen” hard verder gewerkt. Zo wordt ondermeer door de mensen van het ziekenhuis aan de dossiers technieken en afwerking de laatste hand gelegd, zodat de architecten en ingenieurs de definitieve plannen en lastenboeken kunnen opmaken. Opnieuw een gigantische opdracht voor het bouwteam waarbij de coördinatie van de verschillende externe studiebureaus en de nieuwbouwequipe van het ziekenhuis een absolute noodzaak is.

Februari 2014 – 1 jaar na de start van de bouwwerken

In maart mag de werf 1 kaarsje uitblazen. Een jaar na de start van de werken krijgt het nieuwe ziekenhuis volop vorm door de stellingen die bijna het volledige gebouw omsluiten.

De onderzijde van de wolk, die nu voor zo’n 60 %   uitgevoerd is, werd bekist door ongeveer 55 bekisters. Naast de bekisters zijn ook nog eens 55 ijzervlechters aan het werk op de werf.

Nu de kelderverdieping en gelijkvloers voor een groot deel werden uitgevoerd is de bovenbouw aan de beurt : volgende week wordt gestart met de bovenbouw rond de centrale patio. Het gebouw krijgt steeds meer zijn definitieve vorm en wordt steeds meer zichtbaar vanop de Natiënlaan.

November 2013: De omvang van het gebouw wordt duidelijk

De bouw begint nu duidelijk boven het maaiveld te rijzen. De kelderverdieping ligt voor een grote 50% dicht en de laatste pijlerbossen worden geplaatst.

Bovenop de pijlerbossen wordt de bekisting van de wolk van vleugel A geplaatst en is men nu ook gestart met de bekisting van de wolk van vleugel C. De omvang van het gebouw wordt nu echt duidelijk. Om jullie een idee te geven van de grootte: de omtrek van het hele ziekenhuis gemeten rond alle vleugels bedraagt 647m (dit is bijna 2x de hoogte van de Eiffeltoren)

Juli 2013: Montage van de pijlerbos

Na maanden van voorbereidende grondwerkzaamheden werden de betonneringswerken voor de vloerplaat van het nieuwe ziekenhuis uitgevoerd. De gigantische vloerplaat van ongeveer 10 000m² werd samen met de ondergrondse verdieping in verschillende fases uitgevoerd.

Ondertussen worden in het ondergronds niveau betonnen kolommen en wanden geplaatst en wordt een eerste zone dicht gelegd. Men is ook gestart met de montage van een eerste pijlerbos, die samen met 10 andere korfstructuren de gigantische bovenbouw, zal dragen.

Juni 2013 – Eerste Steenlegging

Op de feestelijke eerste steenlegging van het nieuwe ziekenhuis, vrijdag 7 juni, werd AZ Gezondheidszorg Oostkust omgedoopt tot AZ Zeno. AZ ZENO staat voor het nieuwe ziekenhuisgebouw te Knokke-Heist maar ook voor de blijvende ziekenhuiscampus te Blankenberge. ZENO omvat ziekenhuis en Oostkust en zal in de toekomst garant staan voor een regionaal kustziekenhuis dat zich niet enkel typeert door zijn spectaculaire architectuur maar ook door een warme kwaliteitsvolle zorg voor zijn patiënten.

Ondertussen kreeg ook het definitief ziekenhuisontwerp vorm. U vindt het op de spandoeken op de nieuwbouwlocatie.

Februari 2013: Start van de bouwwerken

4 februari 2013, een historische dag. De eerste bouw­kranen arriveerden op het bouwterrein. In een eerste fase zal het bouwterrein worden afgesloten en zal de werftoegang- en organisatie worden voorbereid.
In maart starten de graafwerken voor het ziekenhuis. de ruwbouwfase zal 2 jaar in beslag nemen en wordt uitgevoerd door de tijdelijke vereniging CEI De Meyer/ Interbuild. Nadien wordt nog 2 jaar voorzien voor afwerking. Eind 2016 plannen we te verhuizen naar de nieuwe locatie. De feestelijke eerste steenlegging is gepland voor vrijdag 7 juni 2013.

November 2011 – Windstudie

In november 2011 loopt een windstudie voor het nieuwe ziekenhuis. Door computersimulatie worden alle nadelige windeffecten opgespoord en in kaart gebracht. De studie leidt uiteindelijk tot een voorstel om de tochteffecten voor patiënten, personeel en bezoekers te minimaliseren.