upgrade b Oktober 2016

Het  keuken & dialyse gebouw palend aan het hoofdgebouw is opgestart , graafwerken werden reeds uitgevoerd ,de betonvloer is bijna gegoten de wapening in het beton zorgt voor een monoliet geheel .

De tunnel die onderling de verbinding maakt tussen de hoofdbouw en het keuken en Dialysegebouw is reeds uitgegraven .

In het hoofdgebouw is het gestaag verder doen met het aanbrengen van allerhande leidingen .

Ook is men reeds begonnen met het aanleggen van de omgeving rondom de gebouwen die er zal voor zorgen dat het gebouw in de omgeving een groter accent zal krijgen .

De werken aan het parkeergebouw gaan volop verder , kolommen en  wanden zijn er aangebracht om het 2°niveau te kunnen plaatsen .

De laatste puzzelstukjes van de dubbele gevel krijgen hun juiste plaats in het geheel  en zorgen voor het uniek uitzicht !