Update Juli 2016

De voorbije tijd is rondom de nieuwbouw intens gewerkt op het BEO veld om de 250 boringen die er werden aangebracht te beëindigen .

 

Ondertussen gaat het plaatsen van de binnenwanden onverminderd voort in synchronie met het plaatsen van de HVAC installatie , de bekabeling voor elektriciteit , data enz….., de leidingen voor toevoer en afvoer van het sanitair gedeelte.

 

Onlangs is men gestart met de opbouw van de basisconstructie van de passerelle , een zeer minutieus werk die heel wat vakkennis behoefd .

 

Na het bouwverlof zal men starten met de bouw van het keuken en dialyse gebouw die pal naast het ziekenhuis zal komen te liggen.