Update april 2017

ondertussen zijn de ruwbouwwerken aan het keuken & dialyse in een laatste fase . De plaatsing van het raamwerk is men nu aan het uitvoeren

In het hoofdgebouw is er op ieder niveau veel activiteit, door het schematisch volgen van het werkzaamheden zitten we op het 3° niveau al aan de plaatsing van het vast meubilair in de kamers , de raam – deurafwerking van de consultatieruimtes van de dokters . De glazen compartimenteringsruimtes op de verpleegposten ……… enz .

De compartimentering van het O.K. is beeïndigd en daar is men vollop bezig met het aanbrengen van technieken .

Op het gelijkvloerse niveau is eveneens de compartimentering aan het keukengedeelte beeïndigd en is men gestart met het aanbrengen van technieken.

In de kelder is men bezig met  nog een aantal pleisterwerken uitgevoerd , de plaatsing van houten spanten in de stille ruimte , het monteren van leidingen in de afdeling radiologie ……. enz

Het parkeergebouw krijgt wat betreft betonwerken the final hand en start men weldra met de afwerkingslaag op de daartoe bestemde rijgedeeltes .

Bij het perceel omgevingsaanleg zijn er al heel wat  werken uitgevoerd, graafwerken voor leidingen  , grondnivelleringen in iedere zone …. enz .